دانلود فایل با عنوان پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون می باشد.
کلمات کلیدی:پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون,پرسشنامه ,کیفیت زندگی کاری, والتون

این پرسشنامه به وسیله والتون(1973) طراحی و توسط قاســــم زاده(۱۳۸۴) ترجمه شده‌است. شامل 27 سوال و در بر گیرنده هشت مولفه اصلی کیفیت زندگی کاری می باشد که عبارتند از: پرداخت منصفانه و كافی(سوالات 1، 2، 3) ، محیط كار ایمن و بهداشتی(سوالات 4، 5، 6)، تامین فرصت رشد و امنیت مداوم(سوالات 7، 8، 9)، قانــــون گرایی در سازمان(سوالات10، 11، 12، 13)، وابستگی اجتماعی زندگی كاری(سوالات14، 15، 16)، فضای كلی زندگی(سوالات 17، 18، 19)، یكپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان كار(سوالات 20، 21، 22، 23) و توسعه قابلیت های انسانی(سوالات 24، 25، 26، 27)می باشد.

سنجش روایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

سنجش پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت:رابطه انبوه سازی,رابطه رشد جمعیت,انبوه سازی,رشد جمعیت,تاریخچه انبوه سازی,رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت,بررسی رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت,تحقیق رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت,مقاله رابطه انبوه سازی,مقاله رابطه رشد جمعیت,تحقیق بررسی رابطه انبوه سازی,تحقیق بررسی رابطه رشد جمعیت,دانلود مقاله رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت,پروژه,پژوهش,مقاله,

بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان:آدم ربایی, سیاست کیفری,مجازات اصلی مشدد,سلب آزادی تن , حقوق کیفری ایران,حقوق کیفری لبنان,پروژه,پژوهش,مقاله,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود جزوه

بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهارة كلزا:دانلود پایان نامه بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهارة كلزا,دانلود رساله بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهارة كلزا,دانلود پروژه بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهارة كلزا,دانلود تحقیق بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهارة كلزا,دانلودپژوهش بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم‌

پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان ولیعصر تهران:تحلیل فضای شهری میدان ولیعصر تهران ,پاورپوینت بررسی و تحلیل میدان ولیعصر تهران ,میدان ولیعصر تهران ,تحلیل فضای شهری,پاورپوینت تحلیل فضاهای میدان ولیعصر,میدان ولیعهد ,خیابان ولیعصر,بلوار کشاورز ,میدان,پاورپوینت تحلیل میدان ولیعصر تهران

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری ذهن:مبانی نظری و پیشینه تحقیق تئوری ذهن,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,تئوری ذهن,مبانی نظری,پیشینه تحقیق ,تئوری ,ذهن

پاورپوینت بررسی نمونه های تطبیقی مدارس دیگر کشورها:بررسی نمونه های تطبیقی مدارس دیگر کشورها,پاورپوینت بررسی نمونه های تطبیقی مدارس دیگر کشورها,دانلود پاورپوینت بررسی نمونه های تطبیقی مدارس دیگر کشورها,نمونه های تطبیقی مدارس,پاورپوینت نمونه های تطبیقی مدارس,دانلود پاورپوینت نمونه های تطبیقی مدارس,طراحی مدارس,پاورپوینت طراحی مدارس,دانلود پاورپوینت طراحی مدارس,معماری,پاورپوینت معماری ,دانل

جوشکاری فلزات رنگی:جوشکاری فلزات رنگی,جوشکاری

پاورپوینت آشنایی با مراحل طراحی و ساخت پل Carquinez Strait Bridge:دانلود پاورپوینت آشنایی با مراحل طراحی و ساخت پل Carquinez Strait Bridge,آشنایی با مراحل طراحی و ساخت پل Carquinez Strait Bridge ,پل,پل Carquinez Strait Bridge ,اصول مهندسی پل,پاورپوینت آشنایی با مراحل طراحی و ساخت پل Carquinez Strait Bridge

پروژه کارآفرینی تأسیس آموزشگاه آشپزی نازخاتون:پروژه کارافرینی تأسیس آموزشگاه آشپزی نازخاتون,طرح توجیهی تأسیس آموزشگاه آشپزی نازخاتون,کارآفرینی تأسیس آموزشگاه آشپزی نازخاتون,دانلود پروژه تأسیس آموزشگاه آشپزی نازخاتون,دانلود کارآفرینی تأسیس آموزشگاه آشپزی نازخاتون,طرح توجیه فنی تأسیس آموزشگاه آشپزی نازخاتون,توجیه اقتصادی تأسیس آموزشگاه آشپزی نازخاتون

پاورپوینت بررسی جوشکاری فولاد:جوشکاری فولاد,جوشکاری ,تحقیق جوشکاری فولاد,بررسی جوشکاری فولاد,مقاله جوشکاری ,دانلود جوشکاری فولاد,دانلود پاورپوینت جوشکاری فولاد,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله, دانلودجزوه,دانلود تحقیق